facebook twiter youtube

                          Napisz do nas lub zadzwoń 

superhorse@firma.pl

superhorse.sklep@gmail.com

tel. 502-391-572

 

 

Musli dla koni

 

dla koni

w lekkim i średnim treningu

 

 

 

 

 

dla koni

w intensywnym treningu

 

 

 

 

dla koni

rekreacyjnych

 

 

 

 

dla koni

w treningu wyczynowym

 

 

 

 

Polityka prywatności

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Niniejsza Polityka prywatności ma charakter informacyjny, określającym zarazem zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez firmę Super Horse Aleksandra Szubart.

 

Super Horse wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów ale przede wszystkim dbającym o ich bezpieczeństwo i komfort,  ze szczególną starannością dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Serwisu i dokonywania w jego ramach zakupów.

Osoby korzystające z oferty Super Horse mają pewność, że zbierane przez nas dane są przetwarzane zgodnie z prawem. Zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, zapewniając, że nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

Administratorem Danych Osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego widniejącym pod adresem www.superhorse.pl jest Aleksandra Szubart prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Super Horse Aleksandra Szubart” wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonego przez ministra właściwego do spraw gospodarki, z zakładem głównym pod adresem Maniów ul. Sobócka 28 55-081 Mietków , NIP: 912-174-51-00, Regon380387020, adresem poczty elektronicznej: superhorse@firma.pl – zwaną dalej „Administratorem” i będącą jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

 

Szanując prawa naszych Klientów jako podmiotów danych osobowych oraz respektujących obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE- zwane dalej RODO, ustawę z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych i inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od naszych Klientów danych osobowych.

 

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 

Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym.

Klient w trakcie składania zamówienia w naszym Sklepie Internetowym będzie zobligowany podać następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko, Klient podczas składania zamówienia zostanie poproszony o podanie swojego imienia i nazwiska w celu zrealizowania Zamówienia jak i możliwości kontaktu z Klientem;
 • adres zamieszkania, który jest niezbędny do realizacji Zamówień w postaci wysyłki zamówionej przez Klienta Produktu,
 • numer telefonu, potrzebny jest w sytuacji nieoczekiwanych zdarzeń, takich jak np. niedostępność produktu w Magazynie;
 • adres e-mail, niezbędny jest w celu potwierdzenia złożenia Zamówienia oraz kontaktu z Klientem w razie zaistnienia takiej potrzeby związanej z realizowanym Zamówieniem. Klienci, którzy zostali abonentem naszego newslettera będą otrzymywać od nas informację handlową;
 • NIP, Numer Identyfikacji Podatkowej będzie pobierany od przedsiębiorców oraz osób, którzy chcą wystawienia faktury i posiadają numer NIP;
 • Adres IP urządzenia, są to informację wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP wykorzystywane są przez Administratora Sklepu Internetowego w celach technicznych. Jak i również mogą być też wykorzystywane w celach statystycznych- w szczególności do zbierania ogólnych informacji demograficznych.

Powyższe dane są konieczne w przypadku:

 • dokonywania zakupu w naszym Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień, który jest udostępniony naszym Klientom na stronie internetowej Sklepu internetowego ( Zamówienia bez logowania/rejestracji konta);
 • rejestracji Klienta w naszej bazie Kupujących; podane przez Klienta dane są przechowywane w naszej bazie w celu ułatwienia w przyszłości dokonywania zakupów w naszym Sklepie Internetowym;
 • usługi newslettera- Klienci, którzy chcą być informowani o ciekawych wydarzeniach i ofertach handlowych mogą zostać abonentem prowadzonego przez nas newslettera; przystąpienie do subskrypcji jest dobrowolne i w każdej chwili Klient może z niej zrezygnować- wypisując się z niej;

 

3. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

 

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego/Klienta- np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona( w zależności z jakiego urządzenia korzysta Klient odwiedzający nasz Sklep Internetowy).

 

Technologia Cookies umożliwia naszym Klientom dostosowanie jego funkcjonowania do Ich indywidualnych potrzeb. W związku z tym Klienci mają możliwość wyrażenia zgody, aby wpisane przez Nich dane i informacje zostały zapamiętane. Będzie to umożliwiało łatwiejsze korzystanie z Serwisu naszego Sklepu Internetowego, bez ponownego wprowadzania danych.

 

Podczas korzystania z serwisu informujemy, iż serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies.

Stosowanie plików typu Cookiem w naszym Serwisie umożliwia:

 • tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu;
 • utrzymanie sesji użytkownika ( po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać Loginu i Hasła;
 • optymalizację korzystania z naszych stron.

 

4. WYŁĄCZENIE I BLOKADA PLIKÓW COOKIE

 

Nasi Klienci mogą wyłączyć ten mechanizm w dowolnym momencie w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego Serwisu bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. W momencie braku wyrażenia zgody na zapisywanie tych danych istnieje możliwość zmiany ustawień przeglądarki bądź opuszczenie witryny. Witryna bez obsługi plików Cookies nie będzie działała poprawnie.

 

Klienci decydują o zapisywaniu, bądź nie „ciasteczek” w ustawieniach przeglądarki. W każdej przeglądarce jest to konfigurowane osobno. Więcej informacji na temat blokowania plików typu Cookiem można znaleźć pod adresami:

 • http://wszystkoociasteczkach.pl/
 • http://pl.wikipedia.org?wiki?Ciasteczko
 • https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek
 • https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek

5. RODO, PODSTAWA PRZETWARZANIA I AKTUALIZACIJ DANYCH OSOBOWYCH

 

            Każdy z naszych Klientów jako osoba korzystająca z naszego Serwisu internetowego ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług oraz udostępniać informacje i dane o sobie w zakresie określonym treścią niniejszej Polityki prywatności.

 

            Dane osobowe naszych Klientów przetwarzane są przez naszą firmę jako Administratora Danych Osobowych w celu realizacji umów sprzedaży oraz wszelkich dodatkowych usług świadczonych na rzecz naszych Klientów. Kierując się zasadą minimalizacji przetwarzane są tylko i wyłącznie te kategorie danych osobowych, które są niezbędne do osiągnięcia celów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

 

            Dane osobowe przetwarzane są przez czas niezbędny do osiągnięcia celów wyżej wspomnianych. Mogą być również przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany w zdaniu poprzedzający, w przypadku gdy takie uprawnienia lub obowiązek nałożony na Administratora Danych Osobowych wynika ze szczególnych przepisów prawa lub gdy usługa ma charakter ciągły ( np. subskrypcja newslettera).

 

            Dane osobowe naszych Klientów nie są przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu przepisów RODO.

           

            Źródłem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych są osoby, których dane dotyczą.

 

            Żadne Dane osobowe nie są przekazywane ani udostępniane podmiotom trzecim, bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Jedynie mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego tj. organom władzy administracyjnej- tj. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

 

            Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym takie dane na rzecz naszej firmy jako Administrator Danych Osobowych. W takiej sytuacji jako Administrator Danych Osobowych zawieramy z podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia danych osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone Dane osobowe, ale wyłącznie na potrzeby w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa z zdaniu poprzedzających. Bez powierzenia Danych osobowych naszych Klientów do przetwarzania, nie mielibyśmy jako firma, która prowadzi działalność gospodarczą dostarczać naszym Klientom przesyłek z zamówionymi Produktami.

Administrator Danych Osobowych powierza Dane osobowe do przetwarzania podmiotom:

 • świadczącym usługi hostingowi na rzecz strony internetowej, na której działa nasz Sklep internetowy;
 • świadczącym usługi pocztowe, kurierskie i przewozowe w celu doręczania przesyłek z zamówionymi Produktami;
 • świadczącym inne usługi na naszą rzecz jako Administrator danych osobowych, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania Sklepu internetowego.

 

            Dane osobowe nie podlegają profilowaniu przez Administratora Danych Osobowych.

 

            Każda osoba, której Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych – zgodnie z przepisami RODO- ma prawo do:

 • bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w art. 12 RODO. Administrator jest zobowiązany przekazać swoim Klientom jako osobom, których dane będą przetwarzane, określonych w RODO informacji- m.in. o swoich danych, danych kontaktowych IOD, celach oraz podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców Danych osobowych. Obowiązek ten należy spełnić już w momencie pozyskiwania danych, czyli  np. podczas składania przez Klientów zamówienia w Sklepie internetowym. Natomiast jeżeli danych nie uzyskuje się od osoby, której dane dotyczą, lecz z innego źródła- w rozsądnym terminie. Administrator Danych Osobowych może zaniechać podawania tych informacji, jeśli osoba której dane dotyczą już nimi dysponuję;
 • dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO;
  Klienci podający swoje dane osobowe mają prawo uzyskać do nich wgląd i dostęp. Nie oznacza to jednak, że mają Oni prawo dostępu do wszystkich dokumentów, na których widnieją Ich dane, gdyż mogą one zawierać informacje poufne. Klienci mają jednak prawo do informacji jakie dane i w jakim celu są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych oraz prawo do uzyskania kopii swoich Danych osobowych. Informujemy, iż zgodnie z przepisami RODO pierwsza kopia wydawana jest bezpłatnie natomiast za każdą kolejną pobierana jest opłata administracyjna odpowiadająca kosztom sporządzenia kopii;
 • poprawiania, uzupełniania, uaktualniania oraz sprostowania Danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO. Jeżeli Dane osobowe naszych Klientów uległy zmianie, prosimy o poinformowanie Administratora Danych Osobowych o tym fakcie, aby posiadane dane przez naszą firmę były zgodne ze stanem rzeczywistym oraz aktualne. Tyczy się to również sytuacji, gdy nie nastąpiła żadna zmiana Danych osobowych, ale z jakichkolwiek względów dane te są nieprawidłowe lub zostały zapisane w sposób niepoprawny- np. z uwagi na omyłkę pisarską. Wtedy Klienci powinni poinformować naszą firmę o tym fakcie w celu poprawienia lub sprostowania takich danych;
 • usunięcia danych- prawo do bycia zapomnianym, o którym mowa w art. 17 RODO. Klienci mają prawo do żądania „ skasowania” danych posiadanych przez naszą firmę jako Administratora Danych Osobowych oraz prawo do wystąpienia jako do Administratora Danych Osobowych aby miał możliwość poinformowania innych administratorów, którym zostały przekazane dane naszych Klientów, o konieczności ich usunięcia;
 • ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO. Każdy z naszych Klientów może się zgłosić z żądaniem ograniczenia przetwarzanych swoich danych osobowych.
 • przenoszenie danych, o których mowa w art. 20 RODO. Nasi Klienci mają prawo do uzyskania swoich danych osobowych w formacie umożliwiającym odczyt tych danych na komputerze oraz prawo do przesłania tych danych w takim formacie do innego administratora. Prawo to przysługuje w momencie, gdy podstawą przetwarzania danych naszych Klientów była zgoda- np. na subskrypcję newslettera, lub dane te były przetwarzane w sposób automatyczny;
 • wniesienie sprzeciwu od przetwarzanych Danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO. Klient ma możliwość wniesienia sprzeciwu w momencie gdy nie zgadza się na przetwarzanie przez naszą Firmę danych osobowych, które dotychczas były przez nas przetwarzane w uzasadnionych celach zgodnych z przepisami prawa;
 • niepodleganie profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO w zw. z art. 4 pkt. 4 RODO. Klienci w naszym Sklepie Internetowym nie będą podlegali zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu z rozumieniu RODO, chyba że wyrażają na to zgodę;
 • wniesienia skargi do organu nadrzędnego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o którym mowa w art. 77 RODO.

 

         Każdy Klient może żądać usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

 • podstawą przetwarzania danych osobowych była wyłącznie zgoda, która następnie została cofnięta i nie ma innych podstaw prawnych do dalszego ich przetwarzania;
 • został osiągnięty cel, do których Dane osobowe zostały pobrane- np. realizacja umowy-sprzedaży;
 • w oparciu o art. 21 RODO został wniesiony sprzeciw przez Klienta, który uważa, że nasza firma nie ma żadnych nadrzędnych podstaw prawnych pozwalających na dalsze przetwarzanie danych osobowych naszych Klientów;
 • dane osobowe naszych Klientów były przetwarzane niezgodnie z prawem tzn. bez jakiejkolwiek podstawy do przetwarzania danych osobowych;
 • konieczność usunięcia danych osobowych naszych Klientów wynika z przepisów prawa;

         Zgodnie z przepisami RODO w odniesieniu do prawa do „bycia zapomnianym”- czyli do usunięcia danych, wskazujemy, że nasi Klienci nie mają prawa do skorzystania z tego uprawnienia jeżeli:

 • przetwarzanie danych osobowych naszych Klientów jest niezbędne do skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji- np. zamieszczenie  swoich danych w komentarzach itp.;
 • przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla wywiązania się przez naszą Firmę z obowiązków np. podatkowych, które nakłaniają na nas przepisy prawa;
 • przetwarzanie danych osobowych naszych Klientów jest dokonywane na potrzeby dochodzenia, ustalenia lub ochrony roszczeń.
 • W momencie kiedy nasi Klienci chcą skorzystać ze swoich praw, o których mowa powyżej, prosimy o użycie właściwych zakładek w Sklepie internetowym, które pozwolą usunąć konto i dane zgromadzone w naszym Sklepie internetowym lub proszę o bezpośredni kontakt na adres mailowy: superhorse@firma.pl

 

6. UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI

 

            Sklep internetowy Super Horse Aleksandra Szubart nie przekazuje i nie sprzedaje zgromadzonych danych osobowych innym instytucjom lub osobom. Zgromadzone dane wykorzystywane mogą być jedynie w celu prowadzenia sprzedaży zamówionych produktów oraz związanej z tym niezbędnej komunikacji między Sklepem a Klientem.

            W celu realizacji zamówienia naszych Klientów, Sklep internetowy może udostępniać dane osobowe naszych Klientów następującym podmiotom:

 • firmy kurierskie,
 • operatorzy pocztowi,
 • operatorzy systemów płatności.

7. OBOWIĄZKI OBU STRON

 

Ponadto informujemy, iż Sklep Internetowy Super Horse dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć i chronić dane osobowe naszych Klientów przed działaniami osób trzecich. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych – w przypadku wyboru takiej opcji- będą następowały za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.

 

Jednakże podjęte przez naszą firmę działania zabezpieczające dla naszych Klientów mogą okazać się niewystarczające. Dlatego prosimy o zachowanie poufności loginu i hasła do indywidualnych kont przez każdego z naszych Klientów- nie należy udostępniać ich osobom trzecim. Prosimy również o wylogowanie się z konta po zakończeniu korzystania z Serwisu.

 

8. WSZELKIE PYTANIA, WĄTPLIWOŚCI I ZASTRZEŻENIA

 

Wszelkie pytania, wątpliwości, zastrzeżenia czy też niejasności dotyczące niniejszej Polityki prywatności prosimy o kierowanie na naszą skrzynkę mailową znajdującą się pod adresem: superhorse@firma.pl

 

Na skróty

Regulamin sklepu

Polityka prywatności

Rodzaje płatności

wysyłka i koszty

 

Super Horse

Aleksandra Szubart

Maniów ul.Sobócka 28

55-081 Mietków

tel. 502-391-572

superhorse@firma.pl

superhorse.sklep@gmail.com

https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-122819361-1