facebook twiter youtube

                          Napisz do nas lub zadzwoń 

superhorse@firma.pl

superhorse.sklep@gmail.com

tel. 502-391-572

 

 

Musli dla koni

 

dla koni

w lekkim i średnim treningu

 

 

 

 

 

dla koni

w intensywnym treningu

 

 

 

 

dla koni

rekreacyjnych

 

 

 

 

dla koni

w treningu wyczynowym

 

 

 

 

Regulamin sklepu online

§1

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.superhorse.pl w szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień) oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
2. Właścicielem Sklepu jest:
Super Horse

Aleksandra Szubart

Maniów ul.Sobócka 28

55-081 Mietków
adres email: superhorse@firma.pl

tel.502-391-572

NIP 912-175-51-00
3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§2
Zamówienia

1. Serwis umożliwia zakup oferowanych produktów, 24 godziny na dobę,
W sklepie oferowane są produkty dla KONI hodowlanych ,sportowych , rekreacyjnych  ,mieszanki ,suplementy i odżywki .

2. Zamówienia można składać w następujący sposób:
-poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
-emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
3. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem . Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
4. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
5. Realizacja zakupów możliwa jest jedynie przy wpłacie na konto bankowe do 7 dni roboczych od dnia zamówienia.
6. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

 

§3
Płatności

1. Formą płatności obowiązującą w sklepie internetowym jest przelew na konto bankowe podane w zakładce KONTAKT.
2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.
3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

4.Ceny produktów każdorazowo znajdują się przy zdjęciach oferowanych produktów .

                                                                             


Koszt transportu na terenie Polski jest po stronie kupującego i kształtuje się następująco :


KURIER PRZEDPŁATA 17ZŁ

KURIER PRZESYŁKA PALETOWA DO 500 KG 140 ZŁ

KURIER PRZESYŁKA PALETOWA POWYŻEJ 500 KG USTALANA INDYWIDUALNIE


Istnieje możliwość odbioru osobistego towaru w naszym magazynie po wcześniejszym ustaleniu szczegółów pod numerem telefonu 502-391-572

 

§4
Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm kurierskich (np.DPD,DHL ,Fed-Ex) ) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.
3. Towar wysyłany jest z magazynu po zaksięgowaniu należności na rachunku bankowym Sklepu.

 

§5
Cennik dostaw

Koszt transportu na terenie Polski jest po stronie kupującego i kształtuje się następująco :


KURIER PRZEDPŁATA 17ZŁ

KURIER PRZESYŁKA PALETOWA DO 500 KG 140 ZŁ

KURIER PRZESYŁKA PALETOWA POWYŻEJ 500 KG USTALANA INDYWIDUALNIE


Istnieje możliwość odbioru osobistego towaru po wcześniejszym uzgodnieniu szczegółów pod numerem telefonu 502-391-572

 

§6
Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu, na koszt Sklepu, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.
2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.
3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
4. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.


§7
Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.
2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.
5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.
6. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej.

 

§8
Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

 

§9
Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§10
Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.
3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.
4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres email wskazany w zamówieniu.
5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 1.
6. Sklep uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 7.

 

 

Na skróty

Regulamin sklepu

Polityka prywatności

Rodzaje płatności

wysyłka i koszty

 

Super Horse

Aleksandra Szubart

Maniów ul.Sobócka 28

55-081 Mietków

tel. 502-391-572

superhorse@firma.pl

superhorse.sklep@gmail.com

https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-122819361-1